top of page

Experter på redovisning och revision

OM EKONUM

Om Ekonum

Ekonum är mer än den traditionella redovisnings- och revisionsbyrån. Genom ett helhetsperspektiv över ditt företag kan vi erbjuda kvalitativa rapporter, statistik och konkreta förbättringsförslag för just din verksamhet. Med oss anlitar du en konsult men får en nära medarbetare. Vi finns alltid till hands och ser till att du har full kontroll och insyn.

Ekonum erbjuder en effektiv och trygg hantering av din ekonomi som ger dig som entreprenör och företagsledare möjligheten att frigöra tid till att göra det du brinner för – driva din affärsverksamhet framgångsrikt!

 

Med våra erfarna auktoriserade revisorer erbjuder vi också en kvalitativ oberoende revision av aktiebolag och bostadsrättsföreningar som skapar ökad trygghet och förtroende.

Johan Dahl och Alexander Bervå på Ekonum

Våra tjänster

Revision

Vi är experter på revisioner av bostadsrättsföreningar med mångårig erfarenhet från branschen. Våra auktoriserade revisorer utför också tydliga, trygga och punktliga revisioner av både noterade och onoterade svenska aktiebolag. Få en offert inom 24 timmar för din bostadsrättsförening.

Redovisning

Kvalitativ och pålitlig redovisning av tillgängliga och kompetenta redovisningskonsulter. Vi ombesörjer redovisning av bolagets samtliga ekonomiska flöden med månatlig och punktlig avrapportering.

CFO

CFO med helhetsansvar för bolagets finansiella operation och ekonomiavdelning. Med Ekonum får du en CFO som stöttar ledningen och tillhandahåller kvalificerade ekonomitjänster.

Interim

Vi tillsätter kompetenta ekonomer på interimsuppdrag ute hos ditt bolag när du behöver lösa ett behov på kort eller lång sikt.

VI ÄR EKONUM

Vi är Ekonum

Jan Bervå på Ekonum

Jan

mailikon svart.png

070-493 01 14

Alex.jpg

Alexander

mailikon svart.png

072-245 07 07

Johan Dahl på Ekonum

Johan

mailikon svart.png

072-584 43 76

Rebecca.jpg

Rebecca

mailikon svart.png

073-084 46 20 

Joakim_edited.jpg

Joakim

mailikon svart.png

073-752 75 95

Martin Gustafsson på Ekonum

Martin

mailikon svart.png

073-251 36 26

Henrik.jpg

Henrik

mailikon svart.png

070-774 83 67

Jonathan_edited.jpg

Jonathan

mailikon svart.png

072-507 34 55

Anton Björneklett på Ekonum

Anton

mailikon svart.png

072-981 34 31

Ivan_edited.jpg

Ivan

mailikon svart.png

073-060 65 80

Axel_edited.jpg

Axel

mailikon svart.png

073-542 55 09

Alexander Forslöf.jpg

Alexander

mailikon svart.png

+47 400 18 408

Kontaka oss
bottom of page