top of page
Ekonum redovisnig och revision

 Experter på redovisning  

 och revision 

Om Ekonum

Ekonum är mer än den traditionella redovisnings- och revisionsbyrån. Genom ett helhetsperspektiv över ditt företag kan vi erbjuda kvalitativa rapporter, statistik och konkreta förbättringsförslag för just din verksamhet. Med oss anlitar du en konsult men får en nära medarbetare. Vi finns alltid till hands och ser till att du har full kontroll och insyn.

Ekonum erbjuder en effektiv och trygg hantering av din ekonomi som ger dig som entreprenör och företagsledare möjligheten att frigöra tid till att göra det du brinner för – driva din affärsverksamhet framgångsrikt!

 

Med våra erfarna auktoriserade revisorer erbjuder vi också en kvalitativ oberoende revision av aktiebolag och bostadsrättsföreningar som skapar ökad trygghet och förtroende.

Ekonum redovisning revison

Våra tjänster

Redovisning

Kvalitativ och pålitlig redovisning av tillgängliga och kompetenta redovisningskonsulter. Vi ombesörjer redovisning av bolagets samtliga ekonomiska flöden med månatlig och punktlig avrapportering.

Revision

Vi är experter på revisioner av bostadsrättsföreningar med mångårig erfarenhet från branschen. Våra auktoriserade revisorer utför också tydliga, trygga och punktliga revisioner av både noterade och onoterade svenska aktiebolag. Få en offert inom 24 timmar för din bostadsrättsförening.

CFO

CFO med helhetsansvar för bolagets finansiella operation och ekonomiavdelning. Med Ekonum får du en CFO som stöttar ledningen och tillhandahåller kvalificerade ekonomitjänster.

Interim

Vi tillsätter kompetenta ekonomer på interimsuppdrag ute hos ditt bolag när du behöver lösa ett behov på kort eller lång sikt.

Vi är Ekonum

Alexander

072–245 07 07

Johan

072–584 43 76

Rebecca

073–084 46 20

Ivan

073–060 65 80

Isabelle

073–703 21 07

Alexander

076–000 25 41

Lisa

076–014 62 50

Joakim

073–752 75 95

Henrik

070–774 83 67

Jonathan

072–507 34 55

Axel

073–542 55 09

Anton

072–981 34 31

anton rebecca 3000x2000.jpg
bottom of page